NoodleHouseLogo

Take away 15% rabatt!

Kära gäster! På grund av de rådande omständigheterna har vi vidtagit en rad åtgärder för att ni ska känna er trygga. Vi kommer bland annat placera er på betryggande avstånd, erbjuda handsprit på plats samt att personalen har munskydd och handskar. För att bromsa smittspridningen och ytterligare garantera våra gästers trygghet, uppmanar vi likt Folkhälsomyndigheten att de som känner sig sjuka med symptom på Covid-19 stannar hemma.

Vänliga hälsningar Noodle House