NoodleHouseLogo

Från och med den 10 Januari blir vi en kontant fri restaurang!

From the 10th January be a cash free restaurant!